Gatunek (biologia) - Encyklopedia.biolog.pl

Comments · 5 Views

Kwasy - dane o wartościach fizycznych oraz chemicznych kwasów nieorganicznych i lista popularnych przedstawicieli tej kategorie związków. Wodorotlenki

Kwasy - dane o wartociach fizycznych oraz chemicznych kwasw nieorganicznych i lista popularnych przedstawicieli tej kategorie zwizkw. Wodorotlenki - informacje o waciwociach zewntrznych oraz chemicznych wodorotlenkw i lista popularnych przedstawicieli tej czci zwizkw. Wodorki - podstawowa myl o wodorkach w piguce: otrzymywanie, waciwoci sportowe oraz sztuczne oraz lista popularnych wodorkw. Tlenki - podstawowa myl o tlenkach w piguce: otrzymywanie, waciwoci finansowe i chemiczne i lista popularnych tlenkw. Sole: fosforany, wglany, siarczki - podstawowa informacja o fosforanach, wglanach i siarczkach wraz z przykadami popularnych przedstawicieli tych 3 grup soli. Sole: chlorki, siarczany, azotany - podstawowa wiedza o chlorkach, siarczanach i azotanach wraz z przykadami popularnych przedstawicieli tych 3 grup soli. Plastyka 7. Szkoa podstawowa. 30 mln DWT (1991); czny przeadunek w portach morskich i portach Wielkich Jezior 899 mln t (1993); gwne porty rdldowe: Duluth, Detroit, Chicago, Toledo, Cleveland, gwne porty morskie: Houston (przeadunki 86,7 mln t, 1992), Corpus Christi (72,6 mln ton), Long Beach (73 mln t) oraz Hampton Roads, Nowy Jork, Nowy Orlean, Tampa; najwiksze wzy komunikacji lotniczej: Chicago (O'Hare), Nowy Jork (J.F. Najwiksza sia ekonomiczna wiata, wytwarza 27% (1993) produktu wiatowego brutto - 1. pomieszczenie w wiecie; dua uwaga i monopolizacja kapitau; najwiksze w wiecie korporacje przemysowe: General Motors, Ford Motor, Chrysler (brana samochodowa), Exon, Mobil (naftowe), IBM, General Electric (internetowe i energetyczne); warto prywatnych inwestycji amerykaskich za granic ok.


Kordylierach: miedzi (Arizona, Utah, Montana), uranu, molibdenu, wanadu i wolframu (zwaszcza Arizona, Nowy Meksyk); wiatowy producent siarki (nad Zatok Meksykask), fosforytw (Floryda), soli potasowych i mocnej; najwiksza produkcja energii elektrycznej na wiecie, 2882 TWh - 1/4 produkcji wiatowej (12,1 tys. Kolumbia; najwiksza uwaga zakadw przemysowych w wiecie pnocno-wschodnim, zwaszcza Megalopolis i nad Wielkimi Jeziorami, kalifornijskim i w terenie poudniowym, nad Zatok Meksykask. Po wojnie mocarstwo wiatowe; polityka wyrniania si ekspansji ZSRR i komunizmu w wiecie: doktryna Trumana, plan Marshalla, doktryna Eisenhowera, start w ukadach NATO, SEATO, ANZUS i trudnej wojnie, 1950-53 w walce koreaskiej, 1961 inspirowanie inwazji na Kubie, 1962 kryzys kubaski, udzia w wojnie wietnamskiej 1965-73; od 1969 rozmowy z ZSRR w kwestii ograniczenia zbroje strategicznych SALT, od 1982 - w myli ich redukcji START; w 2. poowie lat 80. (prezydent R. Reagan) odprenie w kontaktach z ZSRR; 1991 (prezydent George Bush) wkad w wojnie nad Zatok Persk; podpisanie z Kanad i Meksykiem Pnocnoamerykaskiego Ukadu Wolnego Handlu (zdoby w utrzymanie 1994); od 1993 prezydentem Bill Clinton.


F.D. Roosevelta (Nowy ad); od 1941 start w II wojnie wiatowej przeciwko pastwom Osi. e nie, w celu mog dosta udzia tylko szkoy podstawowe. Nie, nie zgadzam si, przecie metoda nie jest wieczna.wypracowanieo wiele niszego a daleko tajemniczego pojawia si, oczekujc na duo statyczne rwnie znacznie istotne. Cierpia, gdy okazao si, e by niezauwaony i upokarzany przez pewne episkopaty. Tylko znacznie zaraz po Soborze niektre klasztory prosiy o wiedz na wprowadzenie do liturgii jzykw polskich. Temat: Barok- wprowadzenie do epoki. 13%; najsilniej rozwinity przemys rodkw transportu, zwaszcza samochodowy (2. stanowisko w sztuki wiatowej - 9,7 mln sztuk samochodw, 1990), z najwyszym wiatowym orodkiem produkcji w Detroit, lotniczo-rakietowy, g. 1994); eksport rodkw transportu (g. Kalifornii rozwinite sadownictwo i warzywnictwo, poza tym uprawa ryu, pszenicy, baweny; uprawa drzew owocowych i warzyw oraz na Florydzie (g. Kalifornii (Los Angeles z punktami Lockhead, Douglas i San Diego) i Seattle (Boeing), taboru kolejowego (Chicago, Saint Louis, Filadelfia), cignikw (50% produkcji wiatowej); wiatowy producent maszyn liczcych, urzdze energetycznych, maszyn wkienniczych, poligraficznych, rolniczych, budowlanych oraz wszystkich obiektw przemysowych; silnie rozwinity przemys rafineryjny i petrochemiczny przetwarza ponad 700 mln t ropy naftowej rocznie; najwiksze kompleksy rafinerii nad Zatok Meksykask (Houston), w portach atlantyckich (Nowy Jork, Filadelfia) i pacyficznych (Los Angeles) rwnie w sektora nad Wielkimi Jeziorami (Chicago); produkcja tworzyw sztucznych (ok.


Wszechstronnie rozwinity transport; w przewozach towarowych dominuje transport samochodowy (ponad 26% przewozw); charakterystyczny prostoktny ukad sieci komunikacyjnych; transkontynentalne systemy linii kolejowych i drogowych (Droga Panamerykaska); najwiksza na wiecie sie linii kolejowych (ok. Gsta sie rzeczna; rzeki wewntrznej i wschodniej czci USA, Missisipi z Missouri, Ohio, Tennessee, Arkansas, Red oraz Rio Grande (graniczna z Meksykiem), witego Wawrzyca (odwadnia Wielkie Jeziora) oraz rzeki idce z Appalachw nale do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Wielkie Jeziora wraz z Rzek witego Wawrzyca (witego Wawrzyca, Droga Wodna) oraz Missisipi (poczona kanaem z jeziorem Michigan) maj wielkie szlaki komunikacyjne. Wielkimi Jeziorami liczne jeziora polodowcowe (zw. Rzeki w zachodniej czci - Kolumbia, Kolorado (przecina w prawdziwych kanionach Wyyn Kolorado), Sacramento chodz do zlewiska Oceanu Spokojnego; w rdgrskich kotlinach Kordylierw (zw. 260 mld dol., wicej w zachodniej Europie, Kanadzie, Ameryce aciskiej; due zasoby surowcw mineralnych, zw.tutaj , 44,6 mln turystw zagranicznych (1992) - wpywy ponad 54 mld dol.; najwaniejsze regiony turystyczne: Wielkie Jeziora, wybrzee Oceanu Atlantyckiego, Kalifornia, Floryda, Hawaje, Las Vegas oraz obszary grskie (zwaszcza w Grach Skalistych).rednia temperatura: w styczniu od -20C na pnocy do 20C na poudniu, oraz w lipcu odpowiednio 18-29C; najnisza temperatura (poniej -40C) na Alasce, najwysza (ponad 50C) w Dolinie mierci. 44% powierzchni, w tym take poowa k i pastwisk; gospodarstwa rolne o sporej powierzchni: farmy zboowe do 200 ha, farmy hodowlane - 500 ha, pasterskie (rancha) - 1000 ha; duy stopie mechanizacji (1 cignik na 89 ha uytkw rolnych, 1993); zuycie nawozw sztucznych na 1 ha niewielkie - ok. Najwikszy producent ywnoci na wiecie; uytki rolne ok. 30% zapotrzebowania krajowego zaspokaja import; drugi producent gazu ziemnego na wiecie (g. 45 kg; regionalna specjalizacja produkcji rolnej, na wschodzie oraz wybrzeu Oceanu Spokojnego rolnictwo intensywne, na dodatkowym obszarze ekstensywne; g. Sone; w dorzeczu Missisipi, Kolumbii i Kolorado kilkaset zbiornikw retencyjnych (wykorzystane g. 20% jdrowe (daleko w centralnych i wschodnich stanach), inn cz wodne - wielkie zespoy hydroelektrowni na rzekach Kolumbia (Grand Coulee), Kolorado (Hoover Dam), Tennessee; w Kalifornii elektrownie soneczne.


Comments